درمان هیجان مدار (EFT) چیست؟

درمان هیجان مدار (EFT) چیست؟

درمان هیجان مدار (EFT) چیست؟ سیستم انرژی در بدن ما بصورت دائم در حال حرکت و چرخش است و بوسیله این سیستم هوشمند، احساسات و انرژی همانند خود در تمام بدن ما در جریان است. هرگاه تحت یک واکنش ناگهانی مانند ترس، شوک عصبی و حادثه به سیستم عصبی بدن وارد شود، این کانال های جریان انرژی مسدود میشود. به مرور زمان با تجمع این…