گوشه گیری اجتماعی در دانش آموزان

گوشه گیری اجتماعی در دانش آموزان

گوشه گیری اجتماعی در دانش آموزان   گوشه گیری اجتماعی یکی از مشکلات مهم دوران کودکی و نوجوانی است که اغلب دیر شناخته می‌شود. زیرا افراد گوشه گیر برای مدرسه و اطرافیان مشکل آفرین نیستند و حتّی ممکن است به عنوان افرادی مؤدّب و مطیع مورد تحسین و تشویق دیگران قرار گیرند و از علاقه و حمایت‌های عاطفی آن‌ها برخوردار شوند. مطالعات طولی که کودکان…