گفتار درمانی

 گفتار درمانی چیست؟ 

 گفتار درمانی چیست؟   وقتی این پرسش به میان می آید که ” گفتار درمانی چیست؟ ” احتمالا به یاد لکنت زبان یا مشکل در تولید حرف “س” میوفتیم. اگرچه این دو اختلال نیز جزو حیطه ی فعالیت گفتاردرمانی می باشند ولی طیف فعالیت بسیار گسترده تری دارد. و یا خیلی پیش آمده است که افراد بعد از شنیدن نام گفتاردرمانی، به این فکر می کنند که…