ترس ازدواج

گاموفوبیا چیست؟

گاموفوبیا چیست؟ گاموفوبیا اصطلاحی است که برای توصیف ترس های غیر عادی از تعهد و ازدواج به کار می رود. ترس ازازدواج فرد نمی داند در ازدواج با چه چیزی مواجه خواهد شد. خانواده جدید، روابط جدید همه و همه برای کسی که برای خودش خلوتی داشته، مثلا سال ها تنها زندگی کرده، درونگرا است یا شخصیت اجتنابی دارد، کابوس است.برای چنین فردی معمولا ازدواج…