127193 619

سندروم پرفکشنیسم(کمال گرایی نامطلوب)

?سندروم پرفکشنیسم (کمال گرایی نامطلوب)  آیا در زندگی‌تان نیازمند موفقیت‌های خیلی بزرگ هستید تا احساس خوبی نسبت به خود داشته باشید؟ هنگامی‌که هدفی دارید و موفق به انجام آن نمی‌شوید احساس می کنید به درد نمی خورید؟  آیا همیشه به بهترین بودن فکر می‌کنید؟ اشتباهات خود را نمی توانید فراموش کنید و برای تان تبدیل به یک عقده/خاطره همیشگی می شود؟ وقتی اشتباهی می کنید،…