کاهش اضطراب کرونا

کاهش اضطراب کرونا

کاهش اضطراب کرونا یشنهاد مارتین سیلیگمن روان شناس معروف برای کاهش اضطراب کرونا با توجه به شیوع گسترده و جهانی بیماری کووید -۱۹، مارتین سلیگمن، بنیان گذار روان شناسی مثبت و رئیس مرکز روان شناسی مثبت دانشگاه پنسیلوانیا تمرین سریع و ساده ای را برای اجتناب از آشفتگی ذهنی و ایجاد تمرکز ذهنی پیشنهاد داده است. موقیعیت ویروس کرونا  و بیماری کووید-۱۹  که هر روز…