رسش

کارگاه رایگان هنر شاد زیستن

مرکز مشاوره خدمات روانشناختی رسش برگزار میکند:   در کارگاه رایگان هنر شاد زیستن خواهید آموخت:   چگونه با دیگران روابط مناسب و سازنده، برقرار کنیم؟ چگونه به احساس شادی و آرامش درونی، دست پیدا کنیم؟ چگونه با تمرینات شکرگذاری، بیماریهای جسمی و روانی خود را درمان کنیم؟     روز برگزاری:18مرداد ساعت برگزاری:10الی13   *کارگاه رایگان هنر شاد زیستن*   مکان برگزاری: تهران،خیابان فاطمی،روبروی ساختمان اصلی…