کارگاه مدیریت استرس

کارگاه مدیریت استرس

کارگاه مدیریت استرس مرکز مشاوره خدمات روانشناختی رسش برگزار میکند:   روز برگزاری:19 مهر ساعت برگزاری: 10  الی  15 مکان برگزاری: تهران،خیابان فاطمی،روبروی ساختمان اصلی سازمان آب   شماره تماس برای ثبت نام:09336329366   هزینه دوره فقط97 هزار تومان     برای ثبت نام کلیک کنید: ثبت نام       کارگاه مدیریت استرس