علاقمند کردن کودکان به درس

علاقمند کردن کودکان به درس

چگونه کودکان را به درس خواندن  و مفاهیم ریاضی علاقمند کنم؟   هر روز از فرزند خود بپرسید كه باید چه تكالیفی را انجام دهد. محیطی آرام را برای او در نظر بگیرید تا بتواند تكالیف خود را به خوبی انجام دهد. برای بیشتر والدین بردن كودكان به مدرسه كاری ضروری محسوب می شود. هدف آنها این است كه فرزندان شان- چه كودك و چه…