چگونه به سوالات کودکان راجب مرگ پاسخ داد؟

چگونه به سوالات کودکان راجب مرگ پاسخ داد؟

چگونه به سوالات کودکان راجب مرگ پاسخ داد؟ در حدود پنج یا شش سالگی اکثر کودکان سوالاتی درباره ی مرگ می پرسند، اما فقط درک و شناخت ناقصی از چرخه ی زندگی دارند که مرتبط با مرگ در سن پیری است و آنها را از خطر مرگ مستثنی می کند. در هفت سالگی، شک و گمان می کنند که خودشان نیز گاهی خواهند مردم و…