چگونه با ترس مقابله کنیم؟

چگونه با ترس مقابله کنیم؟

چگونه با ترس مقابله کنیم؟ روانشناسان ترس را اینطور معنا می کنند: پدیده ترس هر چند که یک غریزه طبیعی است که در انسان از همان بدو تولد وجود دارد، اما هر گاه به دلیل تغییراتی که در شدت و نوع آن بوجود می‌آید از حالت عادی خارج شودحتما شنیده اید که از قدیم گفتن” از هرچی بدت میاد، سرت میاد”. قانون جاذبه هم که…