اختلال کابوس شبانه چیست؟

اختلال کابوس شبانه چیست؟

اختلال کابوس شبانه چیست؟ آخرین‌ باری که کابوس دیدید، کِی بود؟ آیا معمولا خواب راحت و آرامی دارید و به‌ندرت کابوس می‌بینید یا برعکس اغلب شب‌ها دچار کابوس‌ می‌شوید و با وحشت از خواب می‌پرید؟ متأسفانه افرادی که مکرر کابوس می‌بینند و برای‌شان به معضلی رنج‌آور تبدیل شده است، کیفیت زندگی روزمره‌شان نیز به‌شدت تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. کابوس چیست؟ کابوس به رؤیاهای ترسناکی گفته می‌شود که فرد…