تشخیص و درمان وسواس در کودکان

تشخیص و درمان وسواس در کودکان

تشخیص و درمان وسواس در کودکان آیا راه های تشخیص و درمان وسواس در کودکان را می شناسید؟ اختلال وسواس در کودکان به صورت افکار، احساسات و ترس های نا خواسته بروز پیدا می کند که ممکن است با رفتارهای اجباری نیز همراه شود. این اختلال، کارکرد روزانه کودک را به شکل قابل ملاحظه ای مختل می کند و می تواند مشکلات زیادی در روند…