چطور هوش هیجانی کودکان را تقویت کنیم؟

چطور هوش هیجانی کودکان را تقویت کنیم؟

چطور هوش هیجانی کودکان را تقویت کنیم؟ شماچگونه می توانیدبه كودك خودكمك كنیدتابهره هوش عاطفی اش افزایش پیدا كند؟تكنیك هایی وجود دارند كه “هدایت عاطفی” نامیده می شوند و در واقع یك دستورالعمل گام به گام است كه شما می توانید با استفاده از آن به كودك خود آموزش دهید كه احساساتش را تجزیه و تحلیل كرده و در هنگام برخورد با مشكلات روحی و…

EQ

رابطه هوش هیجانی با مدیریت بحران

رابطه هوش هیجانی با مدیریت بحران مدیریت، مهمترین دلیل تحولاتی است که امروزه بشر در همة زمینه ها و به هر شکلی در جوامع گوناگون شاهد آن است. در واقع عامل انسانی است که تفاوت های فاحش امروز زندگی بشر با شرایط گذشته اش را رقم زده است . اگر این عامل از زندگی روزمره حذف شود در واقع توسعه و پیشرفت از زندگی انسان حذف می شود . برای…