افسردگی در دوران نوجوانی

افسردگی در دوران نوجوانی

افسردگی در دوران نوجوانی دوره‌ی نوجوانی دوران بسیار سختی است. افسردگی در نوجوانان خیلی بیشتر از آنچه تصور می‌کنید به آنها صدمه می‌زند. درواقع آمار تقریبی نشان می‌دهد که از هر پنج نوجوان، یکی از آنها در مقطعی از نوجوانی دچار افسردگی می‌شود.افسردگی کاملا قابل‌درمان است. ولی متأسفانه بسیاری از نوجوانان کمکی دریافت نمی‌کنند.در دوره‌ی نوجوانی، بدخلقی‌ها و عصبانیت‌های گهگاه، کاملا طبیعی هستند. ولی افسردگی…

چه چیزی سبب خودکشی نوجوانان می شود؟

چه چیزی سبب خودکشی نوجوانان می شود؟

چه چیزی سبب خودکشی نوجوانان می شود؟ نوجوانی یک دوره رشد استرس پر از تغییرات عمده دارندکه شامل تغییرات در بدن، تغییر در افکار و تغییرات در احساسات می شود. احساسات شدید استرس، سردرگمی، ترس و عدم اطمینان، و همچنین فشار برای موفقیت، و توانایی فکر کردن در مورد برخی چیزها به روش های جدید، بر توانایی های حل مسئله نوجوانان و تصمیم گیری نوجوانان تاثیر می…

بلوغ زودرس

 بلوغ زودرس

بلوغ زودرس بلوغ زودرس کودکان و نوجوانان یکی از مواردی است که امروزه ذهن بسیاری از والدین و کودکان را مشغول کرده وبه عنوان یکی از نگرانی های والدین کودک در سن رشد مورد توجه قرار گرفته است در ادامه به تعریف، تشخیص و راه کارهایی برای درمان آن می پردازم. از لحاظ تعریفی بلوغ زودرس زمانی مطرح می شود که علائم ثانویه بلوغ جنسی…