نشانه های افسردگی خویی چیست؟

نشانه های افسردگی خویی چیست؟

نشانه های افسردگی خویی چیست؟ افسرده‌خویی، اختلالی است که نشانه های افسردگی به صورت مزمن در اکثر ساعات شبانه‌روز، حداقل به مدت 2 سال وجود داشته باشد. با این حال شدت و تعداد علایم در افسرده خویی کمتر از افسردگی اساسی است. اگر به این اختلال مبتلا باشید، معمولا این حالات و خلق پایین خود را عادی تلقی می‌کنید یا ممکن است نسبت به مشکل خود بینش…