موی کشیدن کودک

موی کشیدن کودک

موی کشیدن کودک  همچنان علت ناشناخته و نامشخص است، اما مثل بسیاری از اختلالات روانی پیچیده دیگر می تواند در اثر وجود برخی علائم به وجود آید، بعضی از علت های مو کشیدن کودکان: 1-ریشه ژنتیکی داشته باشد. 2-در اثر سن و سال به وجود آید، معمولا در ۱۲-۹ سالگی بیشتر بروز می کند. 3-وجود برخی اختلالات دیگر مانند افسردگی و نگرانی باعث بروز آن…