قاتل موفقیت

قاتل موفقیت

لذت‌های فوری قاتل موفقیت هستند اگر شما مایل نیستید که برای مدت زمان طولانی جهت رسیدن به اهداف و خواسته‌های خود زحمت بکشید، مطمئنا پس از مدت کوتاهی از وضعیت فعلی خود راضی می‌شوید و هیچ وقت طعم رسیدن به موفقیت در زندگی را نخواهید چشید؛ بنابراین سعی کنید از این لذت‌های زودگذر که قاتل موفقیت در زندگی هستند به طور جدی پرهیز کنید. مهم:دکتر…

https://www.raseshclinic.ir

روش یک عدد و موفق شدن..!

چرا نمی توانیم تصمیمات مان را عملی کنیم و موفق شویم؟ روش “عدد یک” به ما کمک می کند بارها تصمیم گرفته ایم که: – صبح ها نرمش کنیم – زبان انگلیسی یاد بگیریم – کمتر غذا بخوریم تا به وزن دلخواه برسیم – هر روز کمی پیاده روی کنیم – کتاب خواندن را شروع کنیم اما هر بار یکی از این دو اتفاق برایمان…