موی کشیدن کودک

موی کشیدن کودک

موی کشیدن کودک  همچنان علت ناشناخته و نامشخص است، اما مثل بسیاری از اختلالات روانی پیچیده دیگر می تواند در اثر وجود برخی علائم به وجود آید، بعضی از علت های مو کشیدن کودکان: 1-ریشه ژنتیکی داشته باشد. 2-در اثر سن و سال به وجود آید، معمولا در ۱۲-۹ سالگی بیشتر بروز می کند. 3-وجود برخی اختلالات دیگر مانند افسردگی و نگرانی باعث بروز آن…

اختلالات جنسی

اختلالات جنسی

  در این بخش به بررسی اختلالات و انحرافات جنسی، پرداخته می شود. در یک طبقه بندی کلی، این اختلالات را به سه دسته تقسیم می کنیم. دسته اول: اختلالات در فعالیت جنسی عادی این دسته، مشکلات در فعالیت جنسی عادی را نشان می دهند. فعالیت جنسی عادی، به چهار مرحله متمایز تقسیم می شود که اختلالات جنسی می توانند در هریک از این مراحل،…

سندرم پای بی‌قرار

سندرم پای بی‌قرار

سندرم پای بی‌قرار یا آر ال اس  اختلالی درازمدت است که باعث می‌شود فرد احساس کند باید پایش را تکان دهد. فرد مبتلا دچار احساس ناخوشایند در پاها می‌شود و آن را به صورت احساس گزگز، مورمور، سوزش، درد و کشش یا حرکت حشرات روی پوست توصیف می‌کند و بیمار برای کاهش حس ناچار است پای خود را تکان دهد یا بکشد. علل هر چند علل این بیماری…

سوء استفاده از کودکان

سوء استفاده از کودکان

سوء استفاده از کودکان و نوجوانان، یک مشکل جهانی است که در همه کشورها، شیوع دارد. پژوهشی در آمریکا نشان داد از هر 43 کودك آمریکایی، یک نفر مورد سوءاستفاده جسمی قرار می گیرد که به ویژه در هفته اول زندگی مورد بی توجهی پدر ومادر قرار می گیرد. به طور تقریبی حدود 500 کودك آمریکایی در هر گروه سنی، قربانی رفتارهاي نارواي پدر و …