اختلال هرزه خواری یا پیکا 

اختلال هرزه خواری یا پیکا 

اختلال هرزه خواری یا پیکا یک نوع اختلال خوردن است که فرد به مصرف موادی مانند خاک یا رنگ و چیزهای آلوده که ارزش غذایی ندارند، می پردازند. این اختلال معمولا در دوران کودکی شروع می شود و به ندرت بیش از چند ماه ادامه پیدا می کند و احتمال کنترل و مدیریت آن در کودکانی که به طور وسیع در مقابل مواد غیر خوراکی ناتوان هستند،…