وابستگی

اکسی توسین یا هورمون عشق

اکسی توسین یا هورمون عشق اکسی‌توسین (به انگلیسی: Oxytocin) یک هورمون نوروهیپوفیزیال و اولیگوپپتیدی است که در پستانداران وجود دارد (که گاهی از آن به عنوان هورمون عشق یاد می‌شود). اکسی‌توسین به صورت طبیعی در هیپوتالاموس تولید و در هیپوفیز پسین ذخیره می‌شود و نقش اساسی در ارتباط عاشقانه، تولیدمثل جنسی و اتفاقات قبل و بعد از زایمان دارد. مطالعات هم‌چنین نشان داده که اکسی‌توسین در بسیاری از رفتارها از جمله اوج لذت جنسی، شناخت اجتماعی، جفت‌پیوندی، اضطراب و رفتارهای والدینانه دخیل است.…

مرکز رسش

کارگاه رایگان چرا عاشق میشویم؟

مرکز مشاوره خدمات روانشناختی رسش برگزار میکند: کارگاه رایگان چرا عاشق میشویم؟ روز برگزاری کارگاه رایگان چرا عاشق میشویم:4مرداد زمان برگزاری:10الی12 تلفن تماس88986919-021 برای ثبت نام کلیک کنید: ثبت نام