بازی درمانی چیست و چه فوایدی دارد؟

 بازی درمانی چیست و چه فوایدی دارد؟

 بازی درمانی چیست و چه فوایدی دارد؟ بازی درمانی یک نوع مشاوره یا روان درمانی است که از بازی برای ارزیابی، جلوگیری یا درمان چالش های روانی و اجتماعی استفاده می کند. گرچه بازی درمانی می تواند برای بزرگسالان نیز مورد استفاده قرار گیرد، اما بیشتر برای کودکان مورد استفاده قرار می گیرد. به نظر می رسد که این درمان، فقط سرگرم شدن با اسباب…