آسیب طلاق برفرزندان

آسیب طلاق برفرزندان

آسیب طلاق برفرزندان طلاق از نظر لغوی به معنی رها شدن می باشد و در اصطلاح عبارت از پایان دادن زناشویی به وسیله زن و شوهر.طلاق را اغلب راه حل رایج و قانونی عدم سازش زن و شوهر، فروریختن ساختار زندگی خانوادگی، قطع پیوند زناشویی و اختلال ارتباط والدین با فرزندان تعریف کرده اند.در حقیقت همانگونه که پیوند بین افراد طبق آیین و قراردادهای رسمی…

چگونه از طلاق عاطفی نجات پیدا کنیم؟

چگونه از طلاق عاطفی نجات پیدا کنیم؟

چگونه از طلاق عاطفی نجات پیدا کنیم؟ در حقیقت آن ها به لحاظ جسمی با هم هستند اما روحشان هیچ تمایلی به بودن در کنار یکدیگر ندارد. زن و مردی که مهر و محبتشان را از یکدیگر دریغ می کنند تنها از نظر جسمی با هم زندگی می کنند ولی در واقع مطلقه هستند با این تفاوت که جدایی شان قانونی نیست. طلاق عاطفی به مراتب خطرناک…