درمان اختلالات ساختگی

 درمان اختلالات ساختگی

درمان اختلالات ساختگی دراختلالات ساختگی بیماران به قصد گرفتن نقش بیمار به خود، به‌طور عمدی و آگاهانه علایم جسمی یا روان‌شناختی را تقلید می کنند.در این اختلال، بیمار به‌طور ارادی علایم اختلالات طبی یا روانی را ایجاد و سابقه و علایم بیماری را تعریف میکند.   اغلب، بستری شدن، هدف اصلی و روش زندگی آنان محسوب می شود.این بیماران گاهی مجرب ترین پزشکان را نیز فریب می­دهند.  اکثر این…