بیش ‌فعالی بزرگسالان چیست؟

بیش ‌فعالی بزرگسالان چیست؟

بیش ‌فعالی بزرگسالان چیست؟ اختلال کم‌توجهی – بیش‌فعالی بزرگسالان یا ADHD بزرگسال همان شرایط نورولوژیک اختلال کم‌توجهی – بیش‌فعالی است که در حدود ۳۰ درصد بزرگسالانی که در دوران کودکی دارای علائم و نشانه‌های این اختلال بوده‌اند، رخ می‌دهد برپایه دی‌اس‌ام  بخش پنج، ای‌دی‌اچ‌دی  به سه زیرگروه اختلال به صورت کم‌توجهی، بیش فعالی/تکانشی و نیز ترکیبی شناخته می‌شود که در سال‌های دیرتر زندگی، بیش فعال/تکانشی بیشتر خود را آشکار می‌کن علائم و نشانه‌های بیش ‌فعالی…