عاشق کردن پسر

چیکارکنیم پسررا عاشق خودمون کنیم؟

چیکارکنیم پسررا عاشق خودمون کنیم؟   برای این که بتوانیم کسی را که دوست داریم عاشق خود کنیم؟؟ اول باید به این بپردازیم چگونه یک مرد را جذب خود کنیم؟؟   بسیاری از زنان فکر می‌کنند که برای اینکه مردی عاشقشان شود باید مانند یک سوپرمدل باشند. اما زمانیکه از مردی می‌پرسیم چه چیزی او را به سمت زنی جذب می‌کند، اصلا آن چیزی نیست…