دوران سالمندی و چالش های آن

دوران سالمندی و چالش های آن

دوران سالمندی و چالش های آن یکی از دوران مهم زندگی هر فردی دوران سالمندی است که باید به آن توجه ویژه‌ای شود چراکه با توجه به بالا رفتن سن امید به زندگی و کم شدن زادوولد در کشورهای توسعه‌یافته بیش‌ازپیش باید موردحمایت قرار گیرند.روز اول اکتبر، ۹ مهر که به‌عنوان روز سالمندان شناخته‌شده است که هرساله جشن‌هایی را برای حمایت از این افراد به…