درمان دندان قروچه

درمان دندان قروچه

تشخیص دندان قروچه اکثر کودکانی که دندان‌هایشان را به هم می‌سایند، از این کارِ خود، آگاه نیستند؛ بنابراین اغلب والدین و یا خواهر و برادر‌ها هستند که این مشکل را تشخیص می‌دهند. برخی از نشانه‌هایی که باید دنبالشان بگردید عبارتند از: * سرو صدای ناشی از سایش، هنگامی که کودکتان خوابیده است. * شکایت از فک یا صورت دردناک در صبح * درد در هنگام…

دندان قروچه کودکان

دندان قروچه کودکان

دندان قروچه کودکان می تواند به دلایل فیزیکی یا روانشناختی به وجود بیاید و در موارد حاد موجب خرابی دندان ها شود، پس ساده از کنار آن نگذرید. وقتی که به کودک به خواب رفته خود نگاه می‌کنید، دلتان می‌خواهد از او صداهایی بشنوید که نشانگر رویاهای شیرین او باشند: تنفس آسان و شاید یک آه‌ گاه به‌ گاه. اما برخی والدین، صداهای گوشخراش و…