درمان برای حال و خلق بد چیست؟

درمان برای حال و خلق بد چیست؟

درمان برای حال و خلق بد چیست؟ آیا می دانستید که برای از بین بردن خلق و خو و حال بدتان، به تنها چیزهایی که نیاز دارید، این است که نگرش خود را تغییر دهید و یاد بگیرید که بر روی خودتان و حال خوبتان متمرکز کنید؟! در حقیقت، انواع مختلفی از مشکلات وجود دارد که بر مردم تأثیر می گذارند، اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی…