اعتیاد به کار

اعتیاد به کار

اعتیاد به کار بسیاری از افراد در طول زندگی سخت کار می‌کنند و آن‌قدر به این شیوه عادت کرده‌اند که آن را امری طبیعی می‌دانند. این افراد حتی شب‌ها و روزهای تعطیل نیز کار می‌کنند و در واقع به کار اعتیاد پیدا کرده‌اند. درست است که سخت کار کردن اخلاق پسندیده‌ای است، اما اگر از حد بگذرد ممکن است پیامدهای بدی به دنبال داشته باشد. البته…