در حال زندگی کردن

در حال زندگی کن

در حال زندگی کن اینکه می‌گویند در حال زندگی کن یک معنای عاقلانه دارد، و یک معنای احمقانه. معنای احمقانه‌اش همان شکل از تفکر بی‌خیالی است که می‌گوید: الان را عشق است؛ دم را غنیمت شمار و فکر فردا نکن؛ امروز را بچسب، فردا را که دیده؛ آینده که مرده و که زنده، به فکر حال باش؛ و … . اما معنای عاقلانه‌اش دو بخش…

قاتل موفقیت

قاتل موفقیت

لذت‌های فوری قاتل موفقیت هستند اگر شما مایل نیستید که برای مدت زمان طولانی جهت رسیدن به اهداف و خواسته‌های خود زحمت بکشید، مطمئنا پس از مدت کوتاهی از وضعیت فعلی خود راضی می‌شوید و هیچ وقت طعم رسیدن به موفقیت در زندگی را نخواهید چشید؛ بنابراین سعی کنید از این لذت‌های زودگذر که قاتل موفقیت در زندگی هستند به طور جدی پرهیز کنید. مهم:دکتر…