زوج های خوشبخت

16کاری که زوج های خوشبخت بعد از ساعت کاری انجام می‌دهند

16کاری که زوج های خوشبخت بعد از ساعت کاری انجام می‌دهند   1-از حال هم باخبرند زوج‌هایی که خوشبخت هستند و درک خوبی از هم دارند، نسبت به حال‌و‌هوای هم بی‌تفاوت نیستند. مثلا بعد از اینکه از سر کار برمی‌گردند با هم گپ‌و‌گفتی خودمانی و صمیمی دارند و از اوضاع دنیای خود، بچه‌هایشان و… حرف می‌زنند. 2-خنده را فراموش نمی‌کنند شادی و شوخی را به…