چگونه با حسادت در کودکان مقابله کنیم؟

چگونه با حسادت در کودکان مقابله کنیم؟

چگونه با حسادت در کودکان مقابله کنیم؟ با حسادت باید به شیوه درست مقابله کرد، در غیر این صورت، تاثیر معکوسی بر کودک خواهد گذاشت. در ادامه، مواردی مطرح شده است که می‌توانید آن‌ها را برای مقابله با حسادت در کودکان به کار ببرید. ۱. به صحبت‌ های کودک گوش کنید حسادت احساسی سطحی نیست، بلکه ریشه‌های بسیار عمیقی در وجود کودک دارد. بنابراین، بهتر…

حسادت کودکان و راه درمان آن

حسادت کودکان و راه درمان آن

حسادت کودکان و راه درمان آن حسادت احساسی است که می‌تواند آرام آرام وارد زندگی کودک‌تان شود. حسادت در کودکان نسبت به دوستان، خواهر و برادر یا هم‌کلاسی‌ها شکل می‌گیرد. مثلا خیلی ساده وقتی دوستش دوچرخه‌ی جدیدی می‌خرد ممکن است موتور حسادت روشن بشود. وقتی حسادت در کودکان شکل می‌گیرد، والدین هر کاری که از دست‌شان برمی‌آید انجام می‌دهند تا این احساسات منفی قبل از…