درمان جیغ زدن کودکان

درمان جیغ زدن کودکان

راه حل های مناسب برای آن چه كه باعث می شود كه فرزندتان جیغ بكشد  و حتی اگر نمی توانید منظورش را بفهمید یك روش معمولی وجود دارد تا تن صدای او را پایین آورید. اگر شما كاملاً مطمئن هستید از این كه كودكتان دیگر جیغ نمی زند به خاطر این است كه او بیمار می باشد (اگر شك دارید، امتحان كنید) و سعی كنید…

دلیل جیغ زدن کودکان

دلیل جیغ زدن کودکان

دلیل جیغ زدن کودکان دلیل جیغ زدن کودکان: يکی از دلایل شدت یافتن جیغ زدن های کودک بعد از ۳ سالگی این است که والدین پاسخ های تشویقی نامناسب به کودک می دهند یعنی مثلا کودک جیغ می زند و خواسته ای از مادر دارد اما مادر نمی خواهد به او پاسخ دهد. در این شرایط کودک سعی می کند به زور با جیغ زدن به…