دلیل جیغ زدن کودکان

دلیل جیغ زدن کودکان

دلیل جیغ زدن کودکان دلیل جیغ زدن کودکان: يکی از دلایل شدت یافتن جیغ زدن های کودک بعد از ۳ سالگی این است که والدین پاسخ های تشویقی نامناسب به کودک می دهند یعنی مثلا کودک جیغ می زند و خواسته ای از مادر دارد اما مادر نمی خواهد به او پاسخ دهد. در این شرایط کودک سعی می کند به زور با جیغ زدن به…