فوبیا حیوانات و روش های درمان

فوبیا حیوانات و روش های درمان

فوبیا حیوانات و روش های درمان  فوبیا یا هراس از حیوانات طبقه ای از هراس های خاص نسبت به حیوانات خاص است . نمونه های خاص زوفوبیا می تواند آنتوموفیوبیا ، مانند زنبورها ، ترس از عنکبوتها ( آراکنوفوبیا ) ، پرندگان (اورنیتوفوبیا) و مارها ( افییدوفوبیا ) باشد .  زیگموند فروید می گوید : هراس حیوانات یکی از شایع ترین بیماری های روانگردان در…