ترس از حیوانات در کودکان

ترس از حیوانات در کودکان

ترس از حیوانات در کودکان وجود دارد حتی اگر در این مورد تجربه بد و تلخی هم در گذشته نداشته باشند. فرزند شما ممکن است حیوانات را دوست نداشته باشد، نه مار و نه عنکبوت و از سگ ها نیز بیزار باشد، اما برای حل این مشکل چه راه کارهایی وجود دارد؟ برای شناخت بیشتر در زمینه فوبیا حیوانات کلیک کنید   ترس از حیوانات…