گروه‌درمانی چیست و چه فایده داره؟

گروه‌درمانی چیست و چه فایده داره؟

گروه‌درمانی چیست و چه فایده داره؟ گروه‌درمانی یا گروه‌روان‌درمانی (به انگلیسی: Group psychotherapy یا group therapy) شیوه‌ای از روان‌درمانی است که در آن یک یا چند درمان‌گر بیماران را به عنوان یک گروه درمان می‌کنند.در این روش افراد منتخب در گروه‌هایی دسته بندی می‌شوند. این گروه‌ها به وسیله یک یا چند درمان‌گرِ آزموده هدایت می‌شود. تحت نظارت درمان‌گر و در نتیجه تعامل، اعضای گروه در روند ایجاد تغییرات شخصیتی به…