چگونه از طلاق عاطفی نجات پیدا کنیم؟

چگونه از طلاق عاطفی نجات پیدا کنیم؟

چگونه از طلاق عاطفی نجات پیدا کنیم؟ در حقیقت آن ها به لحاظ جسمی با هم هستند اما روحشان هیچ تمایلی به بودن در کنار یکدیگر ندارد. زن و مردی که مهر و محبتشان را از یکدیگر دریغ می کنند تنها از نظر جسمی با هم زندگی می کنند ولی در واقع مطلقه هستند با این تفاوت که جدایی شان قانونی نیست. طلاق عاطفی به مراتب خطرناک…