بلوغ زودرس

 بلوغ زودرس

بلوغ زودرس بلوغ زودرس کودکان و نوجوانان یکی از مواردی است که امروزه ذهن بسیاری از والدین و کودکان را مشغول کرده وبه عنوان یکی از نگرانی های والدین کودک در سن رشد مورد توجه قرار گرفته است در ادامه به تعریف، تشخیص و راه کارهایی برای درمان آن می پردازم. از لحاظ تعریفی بلوغ زودرس زمانی مطرح می شود که علائم ثانویه بلوغ جنسی…