بدغذایی کودکان 

بدغذایی کودکان 

بدغذایی کودکان علاقه مند کردن کودکان به غذا یکی از دغدغه هایی است که اغلب پدر و مادران با آن دست و پنجه نرم می کنند. علاقه و ذایقه کودکان در سنین مختلف تغییر می کند اما والدین می توانند با استفاده از روش های مناسب علاقه کودک را به غذاهایی که مفیدند جلب نمایند. برخی والدین دوست دارند کودکشان خوش اشتها باشد و به راحتی…