کارگاه آرامش خلاق

کارگاه رایگان آرامش خلاق

کارگاه رایگان آرامش خلاق مرکز مشاوره خدمات روانشناختی رسش برگزار میکند:     روز برگزاری:3 آبان   ساعت برگزاری: 11 الی 13     مکان برگزاری: تهران،خیابان فاطمی،روبروی ساختمان اصلی سازمان آب     شماره تماس برای ثبت نام:09336329366   برای ثبت نام کلیک کنید: ثبت نام