علل و انواع فراموشی تجزیه ای

علل و انواع فراموشی تجزیه ای

علل و انواع فراموشی تجزیه ای فراموشی تجزیه ای با نام های یادزدودگی روان زاد، یادزدودگی تجزیه ای، فراموشی گسسته و آمنزیا شناخته می شود. این نوع فراموشی معمولا زمانی که فرد استرس شدیدی را تجربه می کند، رخ می دهد. در فراموشی تجزیه ای هیچ گونه آسیب مغزی به فرد وارد نشده است. فرد دچار فراموشی تجزیه ای قادر به یاد آوری بخش طولانی از رویدادهای قبل از حادثه را نمی باشد. در این مقاله به…