انواع اختلال کنترل تکانه

 انواع اختلال کنترل تکانه

 انواع اختلال کنترل تکانه اختلال کنترل تکانه (به انگلیسی: Impulse control disorder) ناتوانی برای مقاومت در مقابل یک تکانه یا انگیزه که برای دیگران یا خود خطرناک بوده و با احساس لذت پس از تحقق آن همراه است. نوعی اختلال تکانشگری در دسته انواع وسواس هاست که در آن فرد نمی تواند جلوی فکر وسواسی و آسیب‌زا را بگیرد، یعنی تا آن فکر وسواسی را انجام ندهد راضی نمی‌شود. در واقع کنترل تکانه به…