اختلال صدا بیزاری یا میسوفونی

اختلال صدا بیزاری یا میسوفونی

اختلال صدا بیزاری یا میسوفونی اختلال صدا بیزاری یا میسوفونیا نوعی اختلال عصبی است که فرد مبتلا به آن با شنیدن برخی صداها که برای دیگران عادی است، دچار عصبانیت، گرگرفتگی، تنفر و خشم می شوند. این صداها ممکن است بلند یا آهسته باشند. نشانه ها و علائم اختلال صدا بیزاری گفتنی است که اختلال صدا بیزاری همانند سایر اختلالات روانی با علائم و نشانه…