اختلال مسخ شخصیت و واقعیت

اختلال مسخ شخصیت و واقعیت

اختلال مسخ شخصیت و واقعیت اختلال مسخ شخصیت،مسخ واقعیت یا اختلال زوال شخصیت (Depersonalization disorder) یک اختلال تجزیه ایست که فرد بیمار احساس جدا شدن از کالبد یا غریبه شدن از خود، انگار که فرد خواب می بیند یا بیرون از جسم خود ایستاده است و به خود نگاه می‌کند.اين بيماري از علائم سايكولوژيك حملات اضطرابي نيز ميباشد و فرد احساس نگاه كردن به خود…