درمان اختلال شخصیت خودشیفته

شخصیت خودشیفته

شخصیت خودشیفته،در اسطوره های یونانی آمده است که روزی مرد زیبارویی به اسم نارسیس عکس خودش رو توی برکه آبی می بینه و شیفته خودش میشود و جانش را از شدت فراق خودش از دست میدهد. اختلال شخصیت خودشیفته یا نارسیستیک اسمش از این داستان گرفته شده است و به شخصی گفته میشه که بسیار خودبزرگ‌بینه و دیوانه وار خودش را خاص و به نوعی…

اختلال شخصیت خودشیفته

اختلال شخصیت خودشیفته یا نارسیسیسم

اختلال شخصیت خودشیفته اختلال شخصیت خودشیفته یکی از انواع اختلالات شخصیت است. واژه خودشیفتگی یا نارسیسیم از نام مرد زیبا رویی به نام نارسیوس گرفته شده است که با دیدن تصویر خودش در آب، عاشق و شیفته خودش شد. این اسطوره یونانی بسیار مورد توجه دیگران بود ولی با رفتارها و بی تفاوتی هایش سبب ناراحتی دیگران می شد. در نهایت نارسیوس بعد از دیدن تصویر خودش در آب…