اختلال خواب

بی خوابی

بی خوابی بی خوابی یک مشکل رایج است که انرژي فرد ، خلق و خوي، بهداشت، و توانایی در طول روز به آن وابسته است . بی خوابی مزمن حتی می تواند به مشکلات سلامتی جدي تبدیل شود. تغییرات ساده در سبک زندگی شما و عادات روزانه می تواند به توقف بی خوابی شبانه منجر شود . بی خوابی عدم توانایی براي دریافت مقدار خواب…