اختلال انباشت‌گری یا وسواس احتکار چیست؟

اختلال انباشت‌گری یا وسواس احتکار چیست؟

اختلال انباشت‌گری یا وسواس احتکار چیست؟ مشخصه اصلی اختلال انباشت‌گری (compulsive hoarding disorder) جمع‌آوری اقلامی است که به نظر می‌رسد ارزش چندانی ندارد و فرد آنها را دور نمی‌اندازد و در نهایت سبب اِشغال وسیع محل زندگی فرد می‌شود. این اختلال ناشی از سه عامل زیر است: 1-این افراد انواع ترس وسواسی در زمینه از دست دادن اقلام مهم دارند که معتقدند ممکن است روزی در آینده به…