اختلال استرس پس از تروما

اختلال استرس پس از تروما

اختلال استرس پس از تروما (اختلال استرس پس از سانحه) برای نخستین بار در DSM III  نگاشته شد. پیش از آن‌که در DSM، اختلال استرس پس از سانحه PTSD آورده شود با نام‌هایی مانند نوروز جنگ یا موج انفجار شناخته می‌شد. دلیل این نام‌ها این بود که این اختلال روانی، بیش‌تر در سربازانی دیده می‌شد که در میدان‌های جنگ بودند. شاید با اصطلاح “موجی شدن”…